Drodzy absolwenci w przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa dojrzałości należy ustanowić pełnimocnika. W związku z powyższym osoba upoważniona powinna przyjść ze stosownym dokumentem.

Dokument upoważnienia do pobrania - DOCX

Dokument upoważnienia do pobrania - PDF