INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - link
  • O egzaminie maturalnym w formule 2023 - link
  • Informatory - link
  • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki  - link

Czytaj więcej...

Maturzyści posiadający specjalne potrzeby edukacyjne mogą ubiegać się o dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje zawiera Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023. - POBIERZ PDF

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym (gab.16b).

Maturzyści posiadający specjalne potrzeby edukacyjne mogą ubiegać się o dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje zawiera Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022. - POBIERZ PDF

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym (gab.16b).


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki