Internet jest demokratycznym środkiem przekazu, mającym wielu zwolenników, którzy uważają, że nadaje on nową, mimo wszystko pożądaną, jakość demokracji i pozwala obywatelom pełniej korzystać z ich praw, polityków zaś zmusza do liczenia się z opinią publiczną. Specjaliści w dziedzinie komunikowania sygnalizują, że oprócz zalet Internet ma też wady. Podkreśla się przede wszystkim niebezpieczeństwo braku selekcji w odbiorze informacji. Dla nieprofesjonalisty, który chciałby się czegoś dowiedzieć z nowego dla siebie obszaru wiedzy, istotną trudność sprawia odpowiedź na pytanie, jakie treści są ważne. Zarzuca się Internetowi, że w stopniu o wiele większym niż bardziej tradycyjne środki przekazu potęguje efekt szumu informacyjnego, że na jego stronach znajduje się więcej "śmieci" niż treści naprawdę przydatnych. Zauważa się też, że Internet wprowadza nowe podziały w świecie ze względu na dostęp do informacji i możliwość ich opracowywania i umieszczania w sieci. Według tych opinii wraz z rozwojem Internetu coraz większy wpływ na kształtowanie postaw politycznych i światopoglądowych będą mieli ci, którzy programują informacje, ci którzy mają nieograniczony dostęp do sieci, bez żadnego wpływu zaś pozostaną ci, którzy z Internetu nie korzystają. Ma to wymiar zarówno polityczny, jak i kulturowy.
    W 1997 roku liczba polskich użytkowników Internetu przekroczyła 1 mln i w ilości tzw. hostów (komputerów podłączonych do Internetu łączem stałym) Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich krajów Europy Wschodniej. Polacy najczęściej korzystają z poczty elektronicznej oraz internetowych stron WWW. Wśród użytkowników przeważają ludzie młodzi, do 24 roku życia, co pokrywa się z tendencją światową. Coraz większe znaczenie ma też korzystanie z innych usług i zastosowań sieci. Zarówno na świecie, jak i w Polsce początkowo z Internetu korzystały głównie środowiska naukowe w miejscach pracy, lecz po kilku latach Internet stał się środkiem coraz powszechniej wykorzystywanym prywatnie, w domu. W 1997 roku z łącz Internetu w domu korzysta już 22% wszystkich użytkowników.

Pięć liczb związanych z Internetem:

Na początku lat dziewięćdziesiątych Internet zaczął się gwałtownie rozrastać. Było to spowodowane przede wszystkim tym, że coraz więcej firm i osób prywatnych zaczęło zdawać sobie sprawę z udogodnień, jakie niesie ze sobą ogólnoświatowa telekomunikacja elektroniczna. Internet jest siecią komputerową, która łączy między sobą mniejsze sieci komputerowe na całym świecie. Szybki rozwój Internetu w ostatnich latach stanowi przełom w technologii komunikacjDo początku