KOMPUTER [ang.], elektroniczna maszyna cyfrowa, urządzenie elektron. służące do automatycznego przetwarzania informacji (danych) przedstawionych cyfrowo (tzn. za pomocą odpowiednio zakodowanych liczb). Istotną cechą odróżniającą komputer od innych urządzeń jest jego "programowalność", tzn. wykonywanie konkretnych zadań (np. obliczeń) jest związane z wykonywaniem zapisanych w pamięci komputera programów. Pojęcie komputer obejmuje obecnie zarówno komputery zaprogramowane na stałe, używane jako automaty sterujące, np. w urządzeniach gospodarstwa domowego, jak i komputery uniwersalne, dające się dowolnie zaprogramować. Tradycyjnie przyjął się podział komputerów na: superkomputery, duże komputery (ang. mainframe), minikomputery i mikrokomputery; podział ten opiera się przede wszystkim na odmiennych sposobach konstruowania komputerów i biorących się stąd różnicach w ich wydajności (mocy obliczeniowej) i sposobie użytkowania: superkomputery są stosowane do szybkich obliczeń nauk., produkcji grafiki film. itp. (np. CRAY), duże komputery są gł. przeznaczone do zastosowań bankowych, finansowych i adm. na szczeblu dużego przedsiębiorstwa (np. IBM 9000/ES), minikomputery obsługują małe instytucje lub grupy użytkowników (np. VAX), mikrokomputery są zwykle przeznaczone do obsługi pojedynczego użytkownika (np. IBM PS/2, MacIntosh). Budowa. Główne części składowe komputera stanowią: procesor Jego rolę przyrównać można do roli mózgu, pamięć; operacyjna oraz urządzenia peryferyjne (zewnętrzne). Zadaniem procesora, jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą pozostałych bloków funkcjonalnych komputera; na procesor składają się gł.: układ sterowania, jednostka arytm.-log., zw. arytmometrem, oraz zespół rejestrów: rejestr rozkazów, licznik rozkazów, akumulatory i in.; procesor wykonuje kolejne cykle rozkazowe pobierając rozkazy i dane bezpośrednio z pamięci operacyjnej, składającej się z ,ponumerowanych" (? adres) komórek (przechowujących słowa bitowe). Urządzenia peryferyjne, dołączone do komputera najczęściej za pośrednictwem układów wejścia-wyjścia, służą do komunikacji komputera ze światem zewn. (z użytkownikiem), np. klawiatura, monitor ekranowy, drukarka, mysz, joystick, pióro świetlne, skaner, ploter; do urządzeń peryferyjnych zalicza się też pamięci zewn., np. dyski magnet. I optyczne. Urządzenia peryferyjne w obecnie używanych komputerach pracują z reguły jako autonomiczne jednostki współbieżnie z procesoremDo początku