DZIEDZINY ŻYCIA W KTÓRYCH NIEMOŻLIWE JEST NIEUŻYTKOWANIE KOMPUTERA


W ostatnich latach obserwuje się szybko postępujące zmiany w sposobie życia i pracy ludzi związane z coraz bardziej powszechnym wykorzystaniem komputerów. Komputery służą nam w wielu codziennych czynnościach. Określenia takie jak edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, programy graficzne i bazy danych przestały być zarezerwowane dla informatyków i stały się przedmiotem codziennych rozmów. Użytkowanie komputera szybko stało się chlebem codziennym dla inżynierów, ekonomistów, dziennikarzy... Wraz z rozwojem możliwości komputerów wzrastały także wymagania dotyczące zakresu działania i efektów pracy programów. To co jeszcze wczoraj określone było jako profesjonalne, dziś nazwiemy już tylko półprofesjonalnym, a jutro o tym zapomnimy.

Komputery wkroczyły do bardzo wielu dziedzin naszego życia. Właściwie trudno obecnie wyobrazić sobie dziedzinę życia ludzkiego, w którą nie wkraczają komputery. Znajdziemy je wszędzie tam, gdzie możliwe jest pobieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji bez udziału człowieka lub tylko przy jego niewielkiej pomocy. Komputeryzują się banki, urzędy i szkoły wszystkich szczebli. Dużo osób poza tym kupiło sobie komputery na swój prywatny, domowy użytek.

Trwa tryumfalny pochód komputerów przez naszą cywilizację!!!


Użytkowanie komputera na dzień dzisiejszy dzieli się na
wykorzystanie komputera jako maszyny cyfrowej
oraz
pracę w międzynarodowej sieci Internet


Zakres zastosowań informatyki jest ogromny. Dzięki zastosowaniu metod informatycznych wiele różnych dziedzin działalności ludzkiej zostało usprawnionych, np. administracja i zarządzanie, obliczenia numeryczne, sterowanie procesami technologicznymi, przygotowanie tekstów (edytor), prace wydawnicze (Desktop Publisching), przesyłanie wiadomości (poczta elektroniczna), projektowanie (CAD/CAM), diagnostyka medyczna (np. tomografia komputerowa), itd. Rozwijają się też nowe dziedziny informatyki, m.in. takie jak sztuczna inteligencja i grafika komputerowa.

Rewolucja w świecie komputerów stale trwa i zaczyna się ukierunkowywać na szeroko pojętą minimalizację.

Na początku XXI wieku świat informatyczny kieruje się w stronę rozwiązań przenośnych. Wzrasta ich sprzedaż, coraz częściej używane są komputery kieszonkowe i organizatory osobiste. Wspierają je rozwiązania łączności bezprzewodowej – karty sieciowe i urządzenia dostępowe, pozwalające uwolnić się od kabli sieciowych i modemów... przynajmniej po części. Jednak ten przenośny świat cyfrowych danych potrzebuje wsparcia ze strony największej i najnowocześniejszej sieci komunikacyjnej – telefonii komórkowej. Nowe modele telefonów pozwalają na coraz szybszy dostęp do Internetu, wysyłanie poczty elektronicznej i sprawdzanie kąta bankowego. Wkrótce mają mieć także możliwości multimedialne – dzięki kolorowym wyświetlaczom, głośnikom i pamięci. Już pojawiły się modele z wbudowanym radiem, możliwością odtwarzania plików MP3. Nowe generacje telefonów mają stać się współczesnym odpowiednikiem scyzoryków armii szwajcarskiej - podstawowymi narzędziami pracowników wieku informacji, ocenia International Herald Tribune.

"Dziś najwięcej informacji dostarczanych jest przez przeglądarkę na komputerze osobistym. W przyszłości - najwięcej informacji dostarczać będą urządzenia przenośne. Jest ich po prostu więcej, ludzie będą posiadali ich więcej i nosili ze sobą" - przewiduje Greg Papadopoulos, CTO w Sun Microsystems. Ocenia on, że w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat powstanie sieć składająca się nie tylko z dzisiejszych setek milionów komputerów podłączonych do Internetu, ale przede wszystkim z miliardów urządzeń posiadających procesory, takich jak telefony komórkowe czy sprzęt muzyczny.

Ta współpraca komputerów, sieci i telefonów przenośnych powoduje, że wzrasta ilość krążących po świecie danych i ich ważność dla gospodarki - a z nimi zapotrzebowanie na serwery, urządzenia sieciowe, systemy przechowywania danych, a także technologie bezpieczeństwa.

hrycykt@wp.pl