Narzędzia systemowe programu MS Windows 98

Wstęp

Wszystkie narzędzia systemowe systemu operacyjnego MA Windows znajdują się standardowo w "pasku startu". Klikając kolejno Start>>Programy>>Akcesoria>>Narzędzędzia systemowe. Pojawi nam się lista Narzędzi systemu Windows. W przypadku systemu Windows 98 są to:

Są to programy ułatwiające pracę z systemem oraz dodatkowe "bajery", bez których można by się obejść.

Opis narzędzi systemowych

Defragmentator dysku

Po uruchomieniu Defragmentatora dysku pokazuje się okno w którym mamy możliwość wybrania dysku lub partycji która chcemy zdefragmentowac. Możemy również ustawić jak maja być rozmieszczane pliki oraz czy program ma szukać błędów na dysku i kiedy ma używać tej opcji.

Po co Defragmentacja?

Podczas instalowania dowolnego programu lub kopiowania czegokolwiek na dysk komputer rozrzuca informacje po całym dysku i szukanie ich zajmuje sporo czasu. Aby przyśpieszyć działanie komputera robi się defragmentacje dysku. Program ten układa wszystkie dane w "klastrach" po kolei.Proces ten trwa bardzo długo i jest to zależne od wielkości dysku lub partycji oraz od szybkości komputera( procesor, ilość pamięci RAM itd. ) .

Wróć do początku


Harmonogram zadań

Harmonogram jak sama nazwa wskazuje służy do ustalania przez nas zadania które ma wykonać komputer. Aby uruchomić Harmonogram zadań Harmonogram zadań możesz uruchomić klikając dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Zaplanowane zadania. Kliknij dwukrotnie pozycję Zaplanowane zadania, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj zaplanowane zadanie, aby otworzyć Kreatora dodawania zaplanowanych zadań, który przeprowadzi Cię przez proces planowania zadań.

W górnym menu Zaawansowane możemy wstrzymać tymczasowo lub całkowicie zatrzymać pracę harmonogramu zadań. Zniknie nam wtedy ikona harmonogramu z prawego dolnego rogu monitora. W dzienniku harmonogramu sprawdzam ostatnio zaplanowane zadania i uruchomienia.

Wróć do początku


Informacje o systemie

Program Informacje o systemie zbiera informacje o konfiguracji Twojego systemu oraz zapewnia menu wyświetlające tematy dotyczące systemu. Pracownicy pomocy technicznej potrzebują konkretnych informacji o komputerze przy rozwiązywaniu problemów z konfiguracją. Do szybkiego znalezienia tych danych możesz użyć programu Informacje o systemie. Program Informacje o systemie wyświetla obszerne dane dotyczące zainstalowanego sprzętu, składników systemowych i środowiska oprogramowania. Informacje są zorganizowane w trzy kategorie: zasoby, składniki i środowisko oprogramowania. W widoku Zasoby są wyświetlane ustawienia dotyczące sprzętu, czyli DMA, IRQ, adresy We/Wy i adresy pamięci. Widok Konflikty/Udostępnianie umożliwia wykrycie urządzeń będących zasobami współużytkowanymi lub będących w konflikcie. Ten widok umożliwia wykrycie problemów z urządzeniem. W widoku Składniki są wyświetlane informacje na temat konfiguracji systemu Windows. Ta kategoria jest używana do określania stanu sterowników urządzeń, sieci i oprogramowania multimedialnego. Ponadto jest przedstawiona obszerna historia sterowników, pokazująca zmiany wprowadzane w poszczególnych składnikach w przeszłości. W widoku Środowisko oprogramowania wyświetlane są migawkowe informacje o oprogramowaniu załadowanym do pamięci komputera. Ta informacja może być użyta do sprawdzenia, czy proces nadal działa, lub do sprawdzenia informacji o wersji. Zależnie od tematu, możesz uzyskać dane systemowe podstawowe, zaawansowane lub dotyczące historii. Aby wyświetlić dane systemowe. Kliknij znak plus w lewym okienku, aby rozwinąć kategorie informacji o systemie, a następnie kliknij element, na temat którego chcesz uzyskać informacje. Jeśli pobieranie danych zabiera więcej czasu niż oczekujesz, to możesz anulować ten proces. W tym celu w menu Widok kliknij polecenie Anuluj aktualizację. Możesz uaktualnić informacje wyświetlane w prawym okienku, jeżeli ustawienia systemowe zostały zmienione. W menu Widok kliknij polecenie Odśwież. Aby zapisać dane systemowe w pliku informacji o systemie W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. W polu Zapisz w wprowadź lokalizację pliku. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku. W polu Zapisz jako typ wybierz typ Pliki MSInfo (*.nfo). Kliknij polecenie Zapisz. Plik .nfo można obejrzeć wyłącznie otwierając go w oknie Informacje o systemie. Aby zapisać dane systemowe w pliku tekstowym W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj. W polu Zapisz w wprowadź lokalizację pliku. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku. W polu Zapisz jako typ wybierz typ Pliki tekstowe (*.TXT). Kliknij przycisk Zapisz. Plik typu .txt można otworzyć dowolnym edytorem tekstów. Możesz użyć tej opcji do uzyskania migawki z informacjami o systemie, którą można następnie przesłać pocztą e-mail lub faksem. Aby otworzyć plik informacji o sytemie. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz. W polu Szukaj w wprowadź położenie pliku. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku. W polu Pliki typu wybierz typ Pliki MSInfo (*.nfo). Kliknij polecenie Otwórz.

Wróć do początku


Konwerter dysku

Konwerter dysku konwertuje dysk na system plików FAT32, rozszerzony format Tablicy Alokacji Plików (FAT lub FAT16) systemu plików. Jeśli dysk jest już w ten sposób sformatowany, dane przechowywane są efektywniej, dzięki czemu na dysku powstaje kilkaset dodatkowych MB wolnego miejsca. Programy działają wtedy szybciej, a komputer używa mniej zasobów systemowych. Po skonwertowaniu twardego dysku na format FAT32 przy użyciu Konwertera dysku, nie jest możliwe przywrócenie formatu FAT16, dopóki nie zostanie zmieniona partycja i format dysku FAT32. Jeśli został skonwertowany dysk z zainstalowanym systemem Windows 98, należy ponownie zainstalować system Windows 98 po zmianie partycji dysku. Większość oprogramowania do kompresji dysku nie jest zgodna z formatem FAT32. Jeśli dysk jest skompresowany, to jego skonwertowanie może nie być możliwe. Jeśli konwertowany jest dysk wymienny, stosowany do pracy w innych systemach operacyjnych, które nie są zgodne z formatem FAT32, to nie ma możliwości dostępu do dysku podczas uruchamiania tych systemów operacyjnych. Jeśli komputer ma zainstalowaną funkcję hibernacji, to konwersja może spowodować jej wyłączenie. Aby zapoznać się ze szczegółami, zajrzyj do dokumentacji komputera. Z uwagi na fakt, że wcześniejsze wersje systemu Windows nie są zgodne z formatem FAT32, nie można odinstalować systemu Windows 98 po konwersji. Pomimo że konwersja z formatu FAT16 na FAT32 nie wpływa na działanie większości programów, to niektóre narzędzia dyskowe zależne od formatu FAT16 nie działają poprawnie w przypadku dysków FAT32. Podczas uruchamiania narzędzi będzie wyświetlany odpowiedni monit. Skontaktuj się z producentem narzędzia dyskowego, aby dowiedzieć się, czy istnieje zaktualizowana wersja narzędzia zgodna z formatem FAT32. Po skonwertowaniu dysku twardego na format FAT32 przy użyciu Konwertera dysku, nie jest możliwe dalsze stosowanie podwójnego rozruchu do uruchamiania wcześniejszych wersji systemu Windows (Windows 95 [wersja 4.00.950], Windows NT 3.x, Windows NT 4.0 i Windows 3.x). Jednakże w przypadku pracy w sieci wcześniejsze wersje systemu Windows wciąż mają dostęp poprzez sieć do dysku twardego w formacie FAT32.

Wróć do początku


Kopia zapasowa

Kopia zapasowa to kopia plików na komputerze składowana na nośnikach, jak taśma dyskietka lub wymienny dysk twardy. Zadanie kopii zapasowej może być utworzone w celu określenia gdzie i kiedy ma być wykonana kopia zapasowa plików. Przegląd ogólny System Pomocy w trybie online dostarcza szczegółowych informacji dotyczących tego programu i jego funkcji. Do systemu Pomocy możesz odwoływać się, gdy potrzebujesz więcej informacji o danym temacie, opcji, funkcji lub procedurze. Do lokalizowania elementów w systemie Pomocy można używać zarówno karty "Indeks", jak i "Wyszukaj". Możesz również uzyskać zależną od kontekstu Pomoc dotyczącą elementów okna dialogowego.

Kliknij przyciskna pasku narzędzi, a następnie kliknij żądany element.
Kliknij przycisku góry okna dialogowego, a następnie kliknij żądany element.
System Pomocy jest podzielony na dwie części odpowiadające dwóm głównym funkcjom tego programu: wykonywaniu kopii zapasowej i przywracaniu danych z kopii zapasowej. Można w nim również znaleźć użyteczne informacje dotyczące narzędzi oraz szczegółowe procedury ustawiania opcji.

Wróć do początku


Kreator konserwacji systemu

Korzystanie z Kreatora konserwacji systemu Kreatora konserwacji systemu można użyć do przyśpieszenia pracy programów, sprawdzania dysku twardego i zwalniania miejsca na dysku. Planując regularne uruchamianie tych narzędzi, można wpłynąć na zwiększenie wydajności komputera. Kreatora konserwacji systemu można również uruchomić klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, wskazując polecenie Akcesoria, wskazując polecenie Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Kreator konserwacji systemu. W czasie wykonywania zaplanowanych zadań, Twój komputer musi być włączony. System Windows 98 spróbuje "obudzić" niektóre komputery, aby uruchomić zaplanowane zadanie konserwacji. Jeśli Twój komputer obsługuje system Advanced Power Management (APM) 1.2 lub Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), zostanie wykonana próba uruchomienia zadań w czasie, gdy komputer jest w stanie wstrzymania pracy. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach Zarządzania energią, kliknij Tematy pokrewne.

Wróć do początku


Miernik zasobówKorzystanie z Miernika zasobów. Miernik zasobów monitoruje zasoby systemowe, z których korzystają programy. Miernik zasobów można również uruchomić klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, wskazując polecenie Akcesoria, wskazując polecenie Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Miernik zasobów. Aby poznać szczegóły dotyczące korzystania z zasobów systemowych, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Miernik zasobów w prawej części paska zadań, a następnie kliknij polecenie.

Wróć do początku

Monitor sieci

Aby przejrzeć udostępnione zasoby

W menu Widok kliknij typ potrzebnej informacji. Aby zobaczyć, kto jest podłączony do komputera, którego używasz, kliknij polecenie Według połączeń. Aby zobaczyć udostępnione foldery swojego komputera używane przez innych, kliknij polecenie Według udostępnionych folderów. Aby zobaczyć pliki na swoim komputerze używane przez innych, kliknij polecenie Według otwartych plików.

Aby odłączyć jednego z użytkowników od udostępnionego zasobu

Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz odłączyć. W menu Administruj kliknij polecenie Odłącz użytkownika. Uwaga Dołóż wszelkich starań, aby dać użytkownikom przed ich odłączeniem czas na zamknięcie otwartych plików z udostępnionych zasobów

Aby zamknąć otwarty plik w udostępnionym zasobie

W menu Widok kliknij polecenie Według otwartych plików. Kliknij nazwę pliku, który chcesz zamknąć. W menu Administruj kliknij polecenie Zamknij plik. Uwaga Jeżeli zamkniesz plik, to osoba korzystająca z tego pliku może utracić dane.

Wróć do początku


Monitor systemu

Program ten jest stworzony po to, aby na wykresie pokazać zasoby systemowe wykorzystywane przez komputer. Wygląd wykresu można modyfikować.
Aby monitorować dostęp komputera do sieci lub do dysku. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj element. Na liście Kategoria kliknij kategorię funkcji, którą chcesz monitorować. Na liście Element kliknij element lub elementy, które chcesz monitorować. Notka Aby przeczytać definicję elementu z listy Element, kliknij dany element, a następnie przycisk Wyjaśnij.
Wygląd wykresu można modyfikować. Aby zmienić wygląd wykresu W menu Edycja kliknij polecenie Edytuj element. Kliknij element, którego wykres chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk OK. Dokonaj odpowiednich zmian. Notki Możesz edytować tylko wyświetlany aktualnie wykres.

Wróć do początku


Podgląd schowka

Program ten służy do oglądania schowka. Schowek jet to miejsce gdzie trafiają pliki, teksty, obrazki, jednym słowem wszystko co skopiowaliśmy klikając lewym klawiszem myszy polecenie kopiuj, w menu, które wyświetla się po kliknięciu prawym klawiszem na zaznaczony element kopiowany lub w menu Edycja. Aby zapisać zawartość Schowka w pliku Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij pozycję Podgląd schowka. Pojawi się Podgląd schowka. W menu Plik okna Podgląd schowka kliknij polecenie Zapisz jako. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, do którego chcesz skopiować zawartość Schowka. Kliknij przycisk OK. Plik zostanie zapisany z rozszerzeniem .clp. Notka Głównym zastosowaniem plików schowka jest zapisywanie informacji w celu ich późniejszego użycia.

Wróć do początku


Porządkowanie dysku

Program ten służy do zwiększania wolnego miejsca na dysku poprzez usunięcie zbędnych danych (śmieci). Po włączeniu programu wybieramy którą partycje dysku chcemy uporządkować. Po wciśnięciu OK. pojawi nam się menu z trzema zakładkami. Na pierwszej możemy usunąć pliki, uprzednio usunięte, z kosza, które znajdują się tam aż do momentu opróżnienia kosza. Jeżeli nie robimy tego za często warto sprawdzić jakie pliki znajdują się w koszu i później usunąć je ostatecznie(bez możliwości późniejszego odczytania ich).W drugiej zakładce komputer proponuje zwiększenie ilości wolnego miejsca poprzez usunięcie zbędnych programów (zainstalowane programy) lub niepotrzebnych składników systemu Windows. W ustawieniach możemy jeszcze zaznaczyć opcję dzięki której system Windows będzie automatycznie właczał porządkowanie dysku gdy zabraknie wolnego miejsca.Wróć do początku


Scandisk

Scandisk jest programem którego zadaniem jest sprawdzenie poprawności plików i folderów oraz uszkodzeń dysku. Po włączeniu programu mamy możliwość ustawienia jaki ma być rodzaj operacji(gruntowny czy powierzchowny). Warto tutaj zaznaczyć iż gruntowny trwa znacznie dłużej i musimy się liczyć z dłuższym odejściem od komputera. Oczywiście długość jego pracy uwarunkowana jest parametrami naszego komputera. Po kliknięciu przycisku zaawansowane mamy możliwość skorzystania z dodatkowych opcji dotyczących skanowania dysku.Wróć do początku


Tablica znaków

Tablica znaków jest programem który służy do wstawiania specjalnych znaków do dokumentów itp.

Aby wstawić znak specjalny do dokumentu

W polu Czcionka kliknij czcionkę. Kliknij dwukrotnie znaki, które chcesz wstawić. Kliknij przycisk Kopiuj. W dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić znaki. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej. Zaznacz wstawione znaki, a następnie kliknij strzałkę listy czcionek, aby zmienić czcionkę na identyczną z tą używaną w Tablicy znaków. Notki Tablicę znaków można także otworzyć klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, wskazując polecenie Akcesoria, wskazując polecenie Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Tablica znaków. Tablica znaków współpracuje tylko z programami systemu Windows. Znaki w Tablicy znaków można powiększać, klikając wybrany znak i przytrzymując wciśnięty przycisk myszy. Aby uzyskać informacje, jak korzystać z programu Tablica znaków, kliknij menu Pomoc w swoim programie edytorskim.

Wróć do początku


Autor:Tomasz Domachowski