Uczniowie klasy 3c gimnazjum uczestniczyli w lekcji „I ty możesz zostać mistrzem w posługiwaniu się słownikiem”.  Podczas zajęć młodzież przypominała sobie poznane w klasach młodszych słownik języka polskiego i słowniki specjalne, takie jak ortograficzny, frazeologiczny, wyrazów obcych, synonimów, antonimów, imion, a nawet słownik gwary uczniowskiej, który – co chyba nie dziwi – wzbudził największe zainteresowanie. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak sprawnie wyszukiwać informacje w słowniku, z jakich elementów składa się artykuł hasłowy i co oznacza wyrażenie „wolumin”. Na zajęciach  nie mogło też zabraknąć ćwiczeń w posługiwaniu się słownikami. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się w rozwiązywanie zadań.

Dzięki temu nie mają problemu z wyjaśnieniem  pojęcia „malkontent” i „efektywny”, nie będą mylić słów „bynajmniej” i „przynajmniej”, o żadnym argumencie nie powiedzą już, że jest „przekonywujący”, a słowa „adaptacja” nie będą kojarzyć więcej z adopcją dziecka. Z pewnością można więc powiedzieć, że w trakcie zajęć nie poszli po najmniejszej linii oporu. A może jednak po linii najmniejszego oporu?…

Oprac. M. Rydelek