ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASACH II (PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ELBLĄGU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

Zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnym planie nauczania

Podręczniki

Wydawnictwo

Uwagi

1

Język polski

Język polski Oblicza Epok.Podręczni klasa 2

zakres podstawowy i rozszerzony

WSiP

 

2

Język angielski

Insight, Jayne Wildman, Fiona Bedda

Vision, Elizabeth Sharman, Michael Duckwort

OXFORD UNIVERSITY PRESS

OXFORD UNIVERSITY PRESS

 
 

Język angielski

Password, Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin

Macmillan Education

kl. dwujęzyczne,

3

Język niemiecki

Effekt 2

A.Kryczyńska- Pham

WSiP

 

4.

Język francuski

Francofolie express 2. R. Boutégège, M. Supryn-Klepcar

PWN

 

5.

Język hiszpański

Descubre 2 książka, ISBN: 9788395414220

M. Spychała-Wawrzyniak

Descubre 2 ćwiczenia, ISBN: 9788395414244

M. Spychała-Wawrzyniak

Draco

Draco

 

6.

Język włoski

Nuovissimo Progetto Italiano 1B

- T.Marin   ISBN: 9788899358488

Edilingua

kurs podstawowy

7.

Jezyk rosyjski

Wot i my 2.– M.Wiart-Kmieciak, S.Wujec

PWN

 

8.

Historia

Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy- A. Kucharski, A.Niewęgłowska

 Historia 2, zakres rozszerzony J.Choińska-Mika, P.Szlanta, K.Zielińska,

Nowa Era

WSiP

Inne profile

kl. humanistyczna

9.

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi 2 Zakres podstawowy- A.Janicki, I.Klęczkowska i inni,

Nowa Era

Inne profile

   

W centrum uwagi 2 zakres rozszerzony.

- A.Janicki, I.Klęczkowska i inni

Maturalne karty pracy 2-K.Panimasz

Nowa Era

Nowa Era

kl. -humanistyczna

10.

Przedsiębiorczość

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

 

11.

Matematyka

MATeMAtyka 2.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy.- W.Babiański, L.Chańko, K.Wej,

MATeMatyka Zbiór zadań 2- dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowe Era

Nowa Era

klasy z mat.podstawową

 

Matematyka

Matematyka 2 Podręcznik do liceów i techników Zakres rozszerzony
Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Matematyka 2 zbiór zadań do liceów i techników Zakres rozszerzony
Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Oficyna Edukacyja K.Pazdro

Oficyna Edukacyja K.Pazdro

klasy

- matematyka rozszerzona

12.

Fizyka

Odkryć fizykę 2
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

-Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

kl. z fizyka podstawową

 

Fizyka

Zrozumieć fizykę 2
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

- Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Zrozumieć fizykę 2
Zbiór zadań do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony- Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

Nowa Era

kl.

fizyka rozszerzona

13.

Geografia

Oblicza geografii 2 poziom podstawowy

-Rachwał Tomasz, Uliszak Radosław, Wiedermann Krzysztof

Oblicza geografii 2 poziom rozszerzony

-Rachwał Tomasz, Wioleta Kilar

Nowa Era

Nowa Era

kl.z geografią podst.

kl. - geografia rozszerzona

14.

Biologia

Biologia na czasie 2
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy- Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 2
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony-

- Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 2
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

- Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc

Nowa Era

Nowa Era

Nowa Era

kl.biol.podstawowa

kl.- biologia rozszerzona

kl.- biologia rozszerzona

15.

Chemia

To jest chemia 2

Chemia 2 Zakres rozszerzon- K.Kazanowski,K.Pazdro

Nowa Era

Oficyna Edukacyja K.Pazdro

kl.chem.podstawowa

kl.- chemia rozszerzona

16.

Informatyka

   

zakup podręcznika jest nieobowiązkowy

17.

Religia

   

podręcznik jest nieobowiązkowy