-> wstep

-> O P I S Y
__+ Delphi
__+ Pascal
__+ C++

-> autor
Autorem strony (prezentacji) jest Mateusz Mierzejewski
kontakt: lecu@interia.pl