-> wstep

-> O P I S Y
__+ Delphi
__+ Pascal
__+ C++

-> autor
Pascal to nazwisko francuskiego matematyka z XVII wieku. W 1971 r. miały miejsce oficjalne narodziny języka o nazwie Pascal - na cześć wielkiego uczonego. Niklaus Wirth , naukowiec z Zurychu, przedstawił Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informatyki projekt nowego języka. Niestety projekt ten został odrzucony. Jednak pomimo oficjalnego poparcia język zyskał ogromną popularność. Za główną tego przyczynę przyjmuje się oferowanie dużych możliwości przy małych wymaganiach sprzętowych.

Pascal jest językiem uniwersalnym; równie dobrze radzi sobie z przetwarzaniem dużej ilości danych, jak i ze skomplikowanymi symulacjami matematycznymi. Umieściłem w tym dziale informacje na temat Pascala dla osób które miały już styczność z tym językiem i umieją w nim programować.