-> wstep

-> O P I S Y
__+ Delphi
__+ Pascal
__+ C++

-> autor
C++ byl jedenym z pierwszych jezykow programowania...

Pierwszy program
Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach:
1. opracowanie kodu zródłowego
2. generowanie kodu wynikowego
Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji języka. W efekcie programista otrzymuje kod zródłowy programu, który jest plikiem tekstowym zawierającym zapis algorytmu.

Drugi etap polega na przetłumaczeniu konstrukcji własciwych językowi wyższego poziomu na rozkazy procesora i doprowadzenie programu do postaci wykonywanej przez komputer. Operacja ta składa się z dwóch faz: kompilacji i linkowania czyli łączenia.

Edytor
Tworzymy program zródłowy i umieszczamy go w pliku test.cpp (test.c)

Kompilacja
Kompilator sprawdza czy instrukcje są zgodne z regułami języka programowania. Zapisuje instrukcje języka wysokiego poziomu za pomocą instrukcji procesora. Program po kompilacji test.obj (test.o) Kompilator zewnętrzny BCC.

Linkowanie
Linker to program, który konsoliduje (łączy) pliki .OBJ i biblioteki. W efekcie konsolidacji powstają dwa pliki .MAP i .EXE. Program po linkowaniu test.exe (test.com) Linker zewnętrzny TLINK.