Źródła informacji zawodowej – strony www

1. Przewodnik po zawodach - www.psz.praca.gov.pl

2. Poradnictwo w sieci - www.doradca-zawodowy.pl
3. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - www.koweziu.edu.pl
4. Strona internetowa Ochotniczych Hufców Pracy - www.ohp.pl
5. Informacje o zawodach - www. perspektywy.pl

6. Opisy zawodów - www.gov.pl
7. Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl
 


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki