Kadra

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu:
Agnieszka Jurewicz

 

Wicedyrektorzy:
Agnieszka Antoniuk-Rumak
Renata Świąder

Pedagog szkolny:
Alicja Dobrzycka
Małgorzata Głowacka-Lulewicz

 

Psycholog szkolny:
Natasza Wojtaszek

 

Biblioteka:
Edyta Andruszewska
Luiza Kaczyńska

 

Doradca zawodowy:
Luiza Kaczyńska

 

Religia:
Anna Wawrzyniak
ks. Marek Piedziewicz

 

Język polski:
Ewa Adamowicz
Agnieszka Małek
Anna Piwowarska
Małgorzata Rydelek
Anetta Sosnowska
Iwona Studzińska
Bogusław Walewski

 

Historia:
Elżbieta Paprocka
Zdzisław Wielgolaski

 

Historia i społeczeństwo
Marek Nowosad
Zdzisław Wielgolaski
Elżbieta Paprocka
Małgorzata Rydelek

 

Wiedza o społeczeństwie:
Marek Nowosad
 

Wiedza o społeczeństwie w j. angielskim:

Krzysztof Kacała

 

Język angielski:
Anetta Krupa
Joanna Kurczewska
Katarzyna Ładna
Ewa Powalska
Joanna Rzeczkowska
Dominika Stawiarska
Anna Szuszkiewicz
Joanna Węgłowska
Katarzyna Zezula
Iwona Traczewska-Kubiak
 

Język francuski:
Michał Pawłowicz

 

Język niemiecki:
Edyta Wronowska
Katarzyna Lelujko

 

Język rosyjski:
Iwona Traczewska-Kubiak


Język włoski:
Iwona Traczewska-Kubiak
Paweł Wilkus

 

Język hiszpański:
Michał Pawłowicz
Paweł Wilkus

 

Matematyka:
Magdalena Adryjanek
Ewa Aniszewska
Katarzyna Cybulska
Bożena Dutkiewicz
Renata Świąder
Iwona Wojciechowska-Salamon

Fizyka:
Jacek Tomczak
Iwona Wojciechowska-Salamon

 

Chemia:
Barbara Karolik-Fijałkowska
Elżbieta Jesionka

 

Biologia:
Hanna Pietras
Katarzyna Zarzeczna

 

Geografia:
Joanna Borzymowska
Dorota Szocik
Dorota Barcińska

 

Geografia w j. angielskim:

Joanna Baranowska

 

Wiedza o kulturze:
Agnieszka Jurewicz

 

Psychologia w biznesie:

Magdalena Gliniecka-Rękawik

 

Informatyka:
Magdalena Bortnowska
Wojciech Dobrzycki

 

Wychowanie fizyczne:
Ireneusz Borowiecki
Jacek Cybulski
Regina Jurczak
Adam Matwiejczuk
Aleksandra Pietrulewicz
Wojciech Samulewski
Paweł Stoba
Magdalena Orzechowska
Małgorzata Sekulska


Podstawy przedsiębiorczości:
Agnieszka Antoniuk-Rumak
Dorota Barcińska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Dorota Szocik

 

Wychowanie do życia w rodzinie:
Edyta Andruszewska
Małgorzata Głowacka-Lulewicz

 

Rysunek architektoniczny:
Andrzej Sywula

Nagrody