Zbliżająca się rekrutacja na rok 2015/ 2016 do szkół ponadgimnazjanych może być inspiracją do przedstawienia oferty szkoły w różnej formie.
II LO w Elblągu zaprosiło uczniów klas trzecich miejskich gimnazjów zainteresowanych wyborem klasy o profilu humanistycznym do udziału w warsztatach dziennikarskich, które odbyły się 9 czerwca 2015r. Bazą do pracy był projekt edukacyjny, nad którym w okresie od stycznia do czerwca 2015r. pracowała klasa humanistyczna 1a LO. Projekt poświecony był mniejszościom narodowym zamieszkującym tereny województwa warmińsko-mazurskiego. Klasa 1 a poświęciła swoją pracę Ukraińcom, a projekt przez nią opracowany został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Cyryla i Metodego z siedzibą w Pasłęku i Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. W nagrodę 1 a wraz z opiekunem Zbigniewem Wielgolaskim pojedzie w czerwcu na wycieczkę edukacyjną do Warszawy.

Warsztaty dla gimnazjalistów przewidywały przedstawienie założeń projektu przez dyrekcję szkoły, konsultantów WMODN, a także jego uczestników- uczniów klasy 1a i jego prezentację multimedialną. W drugiej części zajęć uczniowie wysłuchali prelekcji na temat głównych założeń teorii sztuki dziennikarskiej, poznali metody pisania dobrego komunikatu prasowego, a następnie w grupach przygotowali artykuł prasowy poświęcony projektowi. Nad pracami w grupach czuwali członkowie koła dziennikarskiego pod kierunkiem opiekuna Doroty Radomskiej- rzecznika prasowego szkoły. Artykuł prasowy powstały z elementów przygotowanych przez grupy, przeczytany przez ich przedstawicieli, został porównany do materiału autorstwa rzecznika szkoły, który dokonał podsumowania pracy warsztatowej.
Pigułka wiedzy zdobytej w czasie warsztatów, twórcza praca na podstawie konkretnego materiału, jakim był projekt dotyczący mniejszości narodowych na terenie Elbląga i okolic, jak też wsparcie doświadczonych kolegów pozwoliło młodzieży gimnazjalnej myślącej o wyborze szkoły średniej zmierzyć się z decyzją dotyczącą planów na najbliższą przyszłość.
II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu oferuje w nowym roku szkolnym 2015/ 2016 klasę medialną z innowacjami, zajęciami koła dziennikarskiego, radiowęzła szkolnego, innowacjami, oczekując na ludzi kreatywnych, pełnych pasji, aspiracji, dążących do rozwoju intelektu, z nowymi pomysłami i świadomością dobrego wyboru.

Dorota Radomska


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki