W sobotę 9 kwietnia w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się etap ogólnopolski KONKURSU NEUROBIOLOGICZNEGO "BRAIN BEE" .

Nasza szkoła uczestniczyła w tym konkursie po raz pierwszy, reprezentował nas Jan Smusz z klasy II c. Janek osiągnął świetny wynik, znalazł się wśród 10 najlepszych uczniów w Polsce, uzyskał też tytuł Finalisty!!! Konkurs składał się z 2 etapów: testu pisemnego (60 pytań ABC, na których rozwiązanie uczestnicy mieli 60 min.) i części ustnej. Do drugiego etapu zakwalifikowano tylko 10 uczestników z najlepszymi wynikami z testu. Etap ustny polegał na wylosowaniu przez uczestnika 2 pytań otwartych, które pozwoliły wykazać się szeroką i pogłębioną wiedzą neurobiologiczną i umiejętnością formułowania wypowiedzi w języku angielskim, dotyczących omawianych zjawisk.

Jankowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

Oprac. H. Pietras