W poniedziałek 18 czerwca 2018r. nastąpiło uroczyste podsumowanie i zakończenie działań projektowych, które realizowane były wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Projekt skierowany był do uczniów klasy II D oraz klas I i III naszego liceum. Uczniowie uczestniczyli w cyklu 8 wykładów o treści ekonomicznej, 5 warsztatach rozwijających umiejętności praktyczne, 2 konkursach wiedzy oraz 2 wycieczkach edukacyjnych (Olsztyn, Warszawa).

Partnerami projektu byli:
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych w Olsztynie,
• Elbląski Park Technologiczny,
• Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
• Magdalena Macutkiewicz - specjalista ds. rekrutacji.
Celem projektu było upowszechnienie wiedzy oraz wykreowanie umiejętności i kompetencji z zakresu ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, a także rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania systemu bankowego oraz rynku finansowego.
Uczestnicy projektu w trakcie sześciomiesięcznych szkoleń zdobyli i pogłębili wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej, planowania budżetu domowego, sposobów oszczędzania, historii pieniądza i bankowości czy tworzenia biznesplanu. Ponadto, uczniowie uświadamiali sobie potrzebę efektywnego i racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Uczniowie poszukiwali również własnych pomysłów na działalność gospodarczą, przygotowywali się do aktywnego poszukiwania pracy: pisali list motywacyjny i CV, oraz przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim.
Zajęcia przeprowadzane były w ciekawej, atrakcyjnej formie, w znacznej części poprzez pracę w grupach, metodą projektu, konkursy i wycieczki edukacyjne. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Narodowego Banku Polskiego. Środki zostały przeznaczone na realizację bloków wykładów i warsztatów, zakup cennych nagród dla zwycięzców Konkursu „Mój pierwszy biznesplan” oraz Szkolnego Konkursu Wiedzy o Narodowym Banku Polskim i bankach komercyjnych”, a także na wycieczkę do Olsztyna i Warszawy, z wizytą w interaktywnej placówce edukacyjno-wystawienniczej Centrum Pieniądza NBP.
W dniu 18 czerwca 2018r. w auli szkolnej uczniowie klasy IId przygotowali prezentację podsumowującą wszystkie działania projektowe, przedstawili ich efekty oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Naszą uroczystość uświetnili goście: Pani Hanna Błońska, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego, Oddział w Olsztynie oraz dr Tomasz Wierzejski, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Laureaci konkursów otrzymali z rąk naszych wspaniałych gości cenne nagrody w postaci bonów prezentowych do Media Markt. Wszystkim uczestnikom projektu wręczono pamiątkowe certyfikaty.
Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie dr Tomasz Wierzejski podsumował wspólne działania. Podkreślił, jak ważna jest znajomość mechanizmów rynkowych wśród młodych ludzi, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości. „Ekonomia jest ciekawą dziedziną wiedzy”, podsumowując dr Wierzejski zachęcał uczniów do podjęcia studiów w tej dziedzinie, szczególnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Pani Dyrektor NBP Hanna Błońska zaznaczyła, iż „edukacja ekonomiczna jest jednym z głównych obszarów działalności Narodowego Banku Polskiego. Wiedza ekonomiczna i finansowa pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość i zachować racjonalne postawy na rynku finansowym, sprzyja poznaniu zasad gospodarki wolnorynkowej, a tym samym przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i wspiera rozwój gospodarczy kraju”. Pogratulowała zaangażowania i kreatywności uczniom oraz podziękowała autorkom projektu Agnieszce Antoniuk-Rumak oraz Katarzynie Ładnej. Wyraziła również nadzieję na realizację wspólnie z NBP kolejnych przedsięwzięć.
Pragnę serdecznie podziękować naszym partnerom projektowym, wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację. Szczególne podziękowania składam Pani dyrektor Hannie Błońskiej oraz Pani Annie Karpiak-Olszewskiej z Narodowego Banku Polskiego, za poparcie inicjatywy i aktywną pomoc na każdym etapie projektu.
Dziękujemy również za docenianie i promowanie naszych działań Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM prof. Romanowi Kisielowi, a Panu dr Tomaszowi Wierzejskiemu za olbrzymi wkład merytorycznej wiedzy, niezwykłą sympatię i życzliwość w pracy z młodzieżą.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy i zapału. Mamy nadzieję, iż poszerzona świadomość ekonomiczna, pozwoli wam zrozumieć siły i podejmować trafne decyzje, które istotnie oddziałują na jakość życia.
„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać"
Cyceron

Koordynator projektu
Agnieszka Antoniuk-Rumak


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki