Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to nowa inicjatywa popularnonaukowa pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Delegatura w Elblagu oraz Pani Dyrektor II LO Agnieszki Jurewicz.

Celem projektu jest pokazanie kandydatom na studia lekarskie medycyny prawdziwej, oderwanej od medialnych stereotypów. Sama forma wykładów jest bardzo oryginalna, zakłada swoisty dwugłos – doświadczonego praktyka (kadra naukowa GUMed lub przedstawiciel Izby Lekarskiej w Gdańsku) i pełnego pasji ucznia - amatora.

14 listopada odbyło się pierwsze Młodzieżowe Spotkanie z Medycyną w Elblągu (w Gdańsku spotkania takie odbywają się już od wielu lat).

Miejscem imprezy była sala kina Światowid, wypełniona do ostatniego miejsca przez licealistów z Elblaga, Braniewa, Pasłęka i Kwidzyna.

To historyczne spotkanie rozpoczęła uczennica naszej szkoły z kl.3c – Paulina Hnatuśko, która wygłosiła wykład pt. „Prozdrowotne właściwości grzybów“. Wystąpienie Pauliny przyjęte zostało entuzjastycznie, a oprócz gromkich braw otrzymała nagrodę i wyjątkowy Certyfikat, upamiętniajacy to wydarzenie.
Następnie „Nowoczesne metody w onkologii“ przedstawiła dr Marta Kwarciana z Centrum Radioterapii i Usprawniania SZPITAL NU-MED GRUPA S.A., a potem dr n. med. Roman Budziński ze Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie opowiedział o tym, „Jak technologie zmieniają chirurgię“. Nad całą uroczystością sprawował pieczę dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw. GUMed

Dla wszystkich uczniów, biorących udział w tym wydarzeniu, było to cenne doświadczenie. Wychodzący ze spotkania byli bogatsi w wiedzę przekazaną przez naukowców, ale też w niezwykłe przesłanie dr Marty Kwarcianej (pracującej na co dzień z pacjentami onkologicznymi), która zaapelowała do zgromadzonych uczniów „odłóżcie telefony komórkowe, Facebooka i zacznijcie cieszyć się życiem...“

 


Matura za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki