Miło nam poinformować, że w rankingu "Pespektyw" -  IILO znalazło się na 135 pozycji wśrod liceów. To lepsza lokata niż w ubiegłym roku (163 miejsce), ale nie poprzestaniemy na tym i dalej bedziemy dążyć do ścislej czołówki! Uzyskując taki wynik,  wypracowaliśmy również honorowy tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Zobacz ranking liceów Perspektywy 2020 tutaj!

Jak czytamy na stronie "Pesrpektyw": Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Jak wypadliśmy na tle naszego miasta?

Cytujemy Dziennik Ebląski:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu w 2019 roku znajdowało się na 163 z 1500 pozycji. W tym roku zajmuje pozycję aż o 19 miejsc wyższą – 135. Publiczne LO Zakonu Pijarów spadło z miejsca 175 na 379, a I LO im. Juliusza Słowackiego z 543 na 552. III LO im. Jana Pawła II poprawiło swoją pozycję w rankingu aż o 232 pozycje. W ubiegłym roku zajmowało 777 miejsce, a obecnie 545.

W rankingu liceów województwa warmińsko-mazurskiego zwyciężyło II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie. Elbląski II ogólniak zajmuje 4 pozycję, Publiczne LO Zakonu Pijarów – 11, III LO im. Jana Pawła II – 19, a I LO im. Juliusza Słowackiego – 20 na 49 miejsc.

Więcej Dziennik Elbląski

http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-liceow

http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-liceow/1/14

Gratulacje !


Matura za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki