Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina.

Warunkiem uzyskania stypendium jest miesięczny dochód nie przekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia oraz zamieszkanie na terenie miasta Elbląga.

Wniosek o stypendium szkolne składa rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń w gabinecie 9 (gabinet psychologiczno-pedagogiczny).

Termin składania wniosków upływa 16 września 2013r.

Wniosek pobrać można w sekretariacie szkoły, w gabinecie 9 u pedagogów szkolnych oraz ze strony internetowej szkoły -> POBIERZ


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki