Uroczysta gala, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Elblągu 12 czerwca 2015r. była podsumowaniem roku szkolnego 2014/2015 w elbląskich placówkach oświatowych i pokazała sytuację rynku oświaty w mieście. Wśród obecnych gości byli przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta, senatorzy, posłowie, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, Rady Miejskiej, służb mundurowych, placówek oświatowych, dyrektorzy szkół, ich uczniowie i rodzice. Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska oceniła poziom nauczania w Elblągu jako bardzo wysoki. Złożyły się na to sukcesy wszystkich placówek edukacyjnych w Elblągu. W uznaniu osiągnięć i wysiłków w tworzenia warunków do nauki przez władze miejskie zostali wyróżnieni dyrektorzy: Przedszkola nr 26, SP 21, SP 12, Gimnazjum nr 3, II LO i Zespołu Szkół Technicznych.

Według Warmińsko-Mazurskiej Kurator Oświaty Grażyny Przasnyskiej w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział 16 tysięcy uczniów z województwa, co stanowi ponad jedną trzecią gimnazjalistów z całego kraju. Tego samego dnia w Olsztynie podczas podobnej gali Kurator wyróżniła 12 szkół z wielokrotnymi laureatami i finalistami. Wśród nich znalazło się Gimnazjum nr 3, które z tytułu rekordowej w Elblągu liczby laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych, uplasowało się na drugim miejscu w województwie.

Na szczególną nagrodę i uznanie zasłużył uczeń Gimnazjum nr 3 Kacper Lubiszewski, laureat siedmiu konkursów przedmiotowych.
Uczniowie Gimnazjum nr 3 w mijającym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach zdobyli razem 77 tytułów, mając 42 laureatów i 34 finalistów oraz laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej. Pozostałe dziewięć elbląskich gimnazjów może się cieszyć łącznie 79 takimi tytułami. Dwanaście szkół podstawowych, z których najlepsze okazała się SP 21 (22 nagrodzonych), zaprezentowało 106 swoich laureatów i finalistów, a wśród liceów prym wiodło II LO z 16 laureatami i 2 finalistami przy łącznej liczbie 24 laureatów i 3 finalistów ze wszystkich elbląskich liceów. Nie zabrakło też nagrodzonych z pozostałych szkół- techników i placówek edukacyjnych. W sposób szczególny wyróżniono osiągnięcia sportowe uczniów, w tym siatkarek i lekkoatletek z ZSO nr 2.
Należy się cieszyć, że młodzież odnajduje swoje pasje, ale „ich pielęgnowanie możliwe jest tylko z mistrzem - jak to określiła Wicewojewoda Warmińsko- Mazurski Grażyna Kluge - który jest dla ucznia drogowskazem, pomaga wybrać to co cenne i zbudować efekty.” Wysiłek, jaki nauczyciele włożyli w wychowanie młodzieży jest tym bardziej godny podziwu, o ile zostaje doceniony i wykorzystany przez ucznia przy wsparciu rodziców i środowiska. Wszystkim należą się gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów, których nie szczędzili prelegenci. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski do słów uznania dołączył życzenia na wakacje, namawiając młodych ludzi do gromadzenia doświadczeń i wspomnień. Wyraził przekonanie, że z taką utalentowana młodzieżą miasto czeka dobra przyszłość.

Miejmy nadzieję, że słowa posła na Sejm Stanisława Żelichowskiego 9skierował list do zgromadzonych o tym, że „dzielenie się radością i dumą sprawia, że ich przybywa”, spełnią się w następnych latach, a liczba laureatów i finalistów będzie trzycyfrowa. Ci zaś - nauczyciele mistrzów, bez pracy, zaangażowania i serca których sukcesy uczniów nie byłyby możliwe - niechaj mają niespożyte pokłady cierpliwości i motywacji do kształtowania kolejnych pokoleń. Udział szkół w konkursach i olimpiadach przedmiotowych to wyraz ich dążenia do doskonałości w osiąganiu jak najlepszych wyników. W ZSO nr 2 praca dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców nie idzie na marne, jest doceniana i należy ją podziwiać.

W czerwcu 2015r. ZSO nr 2 zostało wyróżnione w Konkursie Jakości Województwa Warmińsko-Mazurskiego za doskonałość zarządzania, co dodatkowo pokazuje sukces szkoły i dobry kierunek jej działań edukacyjnych.

Powtarzając za Warmińsko-Mazurską Kurator Oświaty: „Wszystkiego co dobre, mądre i piękne-szkole i całej szkolnej społeczności” życzę wszelkiej pomyślności.

 

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki