Informuję, że trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2016/2017  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 514,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 634,00 zł netto dla ucznia pełnoletniego prowadzącego oddzielne gospodarstwo.

Do dochodu nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2016 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2016 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.

 Wnioski można pobrać:

-  w gabinecie pedagoga

-  w sekretariacie szkoły

         -  z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.
(gimnazjum – gabinet
9, liceum – gabinet 13)


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki