Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie klasy If liceum rozmawiali na temat roli książki w życiu człowieka. Głównym motywem była beletrystka. Celem przeprowadzonej lekcji było przede wszystkim zachęcenie uczniów do czytania , promowanie ciekawej literatury i biblioteki.

Na początku zajęć uczniowie zostali zapoznani z tytułami, które zostały zakupione do biblioteki w ramach promocji czytelnictwa. Temat lekcji dotyczył okładki książki jako tekstu kultury, który może być wykorzystany przez uczniów jako jeden z przykładów na maturze z języka polskiego. Uczniowie zwrócili uwagę , iż okładka ma przede wszystkim chronić książkę, zwracać na nią uwagę, powiedzieć coś o jej zawartości –starać się, aby dobrze wyglądała, zachęcać do kupna, przedstawić obrazowo tytuł, być samodzielnym dziełem sztuki, być znakiem rozpoznawczym wydawcy– przekazywać charakter książki – dostarczać argumentów do jej reklamy..
Uczniowie mieli za zadanie dokończyć zdanie: Kto czyta…….

Wśród odpowiedzi uczniowskich znalazły się takie propozycje :
Kto czyta, ma wielką wyobraźnię.
Kto czyta, żyje podwójnie.
Kto czyta, nie popełnia błędów ortograficznych.


Matura za:

Szkoła w chmurze Microsoft

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki