Fundacja Sympatyków II LO założona przez naszego absolwenta Pawła Gliniewicza ufundowała stypendia dla utalentowanych uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym kapituła przyzna:

- 8 stypendiów naukowych

- 1 stypendium sportowe

- 1 stypendium w kategorii inne (osiągnięcia artystyczne lub działalność społeczna).

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie oraz tegoroczni absolwenci naszej szkoły na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym składania wniosku.

 

W załącznikach znajdują się:

- Regulamin zawierający zasady przyznawania stypendiów - [Pobierz PDF]

- Wniosek o przyznanie stypendium - [Pobierz DOCX] lub [Pobierz PDF]

- Kwestionariusz stypendysty - [Pobierz DOCX] lub [Pobierz PDF].

 

Wypełnione dokumenty przyjmujemy w sekretariacie do 07.06.2024 r.

Kapituła dokona wyboru kandydatów do dnia 12.06.2024 r.

Rok stypendialny trwa od lipca br. do czerwca roku następnego.

Zachęcamy do składania wniosków


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki