Światowy Dzień Zdrowia PsychicznegoŚwiatowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem jest promocja zdrowia psychicznego, ale także zwrócenie uwagi ludzi na problemy natury psychicznej, z którymi obecnie zmaga się coraz więcej osób. To także walka ze stygmatyzacją i edukacja.

Zdrowie zgodnie z definicją WHO składa się z dobrostanu w trzech zakresach: fizycznym, psychicznym i społecznym.

Zdrowie psychiczne to więcej niż brak zaburzeń psychicznych. Jest ono dobrostanem, w którym realizowane są możliwości jednostki, radzi sobie ona z sytuacjami życiowymi, uczestniczy w życiu społecznym, a także produktywnie pracuje. Zdrowie psychiczne jest nie tylko brakiem zaburzeń, ale stanowi również podstawę dobrego samopoczucia i zdolności funkcjonowania w społeczeństwie. 

Poczucie dobrostanu psychicznego zwiększa poziom aktywności, w tym fizycznej, zaangażowanie w pracę, pozytywnie wpływa na samoocenę, a w konsekwencji na relacje międzyludzkie.

Zdrowie psychiczne jest ważne dla każdego człowieka. Dzięki niemu możemy w pełni wykorzystać swój potencjał, lepiej radzić sobie z życiowymi trudnościami, wydajniej pracować, uczyć się i wnosić znaczący wkład do społeczności. Na zdrowie psychiczne ma wpływ wiele aspektów takich jak aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, relacje z innymi osobami czy uzyskanie wsparcia, jeśli go potrzebujemy.

Skala problemów psychicznych znacząco wzrosła po okresie pandemii. Coraz więcej osób nie radzi sobie z uzyskaniem dobrostanu. Jeżeli potrzebujesz pomocy, pamiętaj, nie jesteś sam. Pomoc możesz uzyskać w wielu miejscach.

Miejsca wsparcia:

 • pedagog i psycholog szkolny - gabinet 16B
 • Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116-123
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: 22-484-88-01
 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22-594-91-00 środa i czwartek 17.00-19.00
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116-111
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800-120-002
 • Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich Fundacji Nagle Sami: 800-108-108
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu: 55-625-82-30
 • NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza”: 55-649-69-49

 

Odpowiedź na pytanie co zrobić by nasze zdrowie psychiczne było na stałym dobrym poziomie znaleźć można w poradniku Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne?


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki