Polecam bardzo ciekawy artykuł o sposobie na generowanie bardzo trudnych do złamania ale łatwych do zapamiętania haseł:

Generowanie łatwych do zapamiętania haseł z wykorzystaniem łańcuchów Markowa

Nie od dziś wiadomo, że tworzenie i zapamiętywanie haseł jest typowym problemem, z którym mierzy się praktycznie każdy użytkownik komputerów czy urządzeń mobilnych. Złe praktyki związane z hasłami często prowadzą też do incydentów bezpieczeństwa, np jeśli ustawimy je zbyt słabe i uda się złamać w ramach ataku bruteforce. (...)

W ostatnich latach zaleca się podejście, w którym hasła są bardzo długie i składają się ze słów i zdań w języku ojczystym, zamiast losowych kombinacji liter, znaków specjalnych i cyfr. Innymi słowy – hasło okowa-blat-mikser-koniec-szczyt-rdza-szumny-ptak ma zbliżony poziom złożoności do 18 losowych znaków z zakresu [A-Za-z0-9], a jest bez porównania łatwiejsze do zapamiętania.

No właśnie! A może dałoby się wymyślić jeszcze lepszy sposób na tworzenie łatwych do zapamiętania haseł, ale inaczej niż poprzez wybieranie losowych słów ze słownika? O takim eksperymencie będzie ten tekst. Przykładowe hasło, które dostaniemy na końcu będzie wyglądać tak: włada czego dowodem jawnym jest lada jaką przeleciała drogą powitam zosienkę i jeśli nie jest piękności choć (...)” [https://sekurak.pl/generowanie-latwych-do-zapamietania-hasel-z-wykorzystaniem-lancuchow-markowa/]

prezentacja wykonana przez koleżankę Julię Korzeniewską z klasy II

Czytaj więcej...

„OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Przeczytaj i przekaż dalej!
Biuletyn OUCH! jest wydawany aż w 22 językach. Polska wersja biuletynu ukazuje się od kwietnia 2011 w ramach współpracy CERT Polska i SANS Institute. OUCH jest tworzony i konsultowany przez zespół ekspertów bezpieczeństwa z SANS Securing The Human.
OUCH! jest rozprowadzany na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0, co oznacza że biuletyn można udostępniać w ramach swojej organizacji dowolnie, pod warunkiem że nie jest używany do celów komercyjnych.” [https://www.cert.pl/ouch/]

prezentacja wykonana przez koleżankę Klaudię Dembowską z klasy II

Czytaj więcej...

„Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.” [źródło]

My również przyłączamy się do akcji prezentując kilka artykułów oraz prace wykonane przez uczniów.

animacja wykonana przez koleżankę Alicję Łukaszewicz z klasy III

Czytaj więcej...

logo elblaskaszkolaeksperymentu

Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu

(Dotyczy II semestru roku szkolnego 2020/2021)

 1. Wsparcie dla uczniów
 1. Przewidywane są trzy formy wsparcia dla uczniów w postaci zajęć dodatkowych:
 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 3. kółka zainteresowań.

Czytaj więcej...

logo elblaskaszkolaeksperymentu

Rekrutacja uczestników projektu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

II Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu” rozpoczyna z dniem 1 lutego 2021 r. rekrutację uczestników projektu:

 • 88 uczniów klas I i II na zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie II semestru roku szkolnego 2020/2021,
 • 11 nauczycieli na szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie nauczania metodą eksperymentu,
 • 8 rodziców/opiekunów uczniów, którym będzie udzielone wsparcie w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Czytaj więcej...

Współczesna młodzież chętnie przenosi swoją aktywność do świata wirtualnego. Jest on bardziej atrakcyjny i mniej wymagający. A teraz również szkoła przeniosła się do sieci. Dodatkowym problemem staje się brak prawidłowych nawyków żywieniowych – spożywanie posiłków „w biegu”, kupowanie fast foodów, brak dbałości o formę podania posiłku i jego wygląd. W efekcie obserwujemy stale pogarszającą się kondycję zdrowotną młodych ludzi.

W I semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy 2b NLO – Michalina Józefowicz, Aleksandra Troczek, Dawid Klemens, Morgana Mazzoleni i Mateusz Paturalski uczestniczyli w międzyszkolnym projekcie na platformie eTwinning nt. „Zdrowo i kolorowo czyli licealne potyczki ze zdrową kuchnią”.

Czytaj więcej...

A bit of positive energy from our Erasmus+ friends in Germany.

The message is that you are not alone with the discomforts of online education :)

logo elblaskaszkolaeksperymentu

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0002/18 „ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU”

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 46 537 z dnia 2 października 2020r.unieważnione zostają wyniki rekrutacji osób deklarujących udział w projekcie (uczniów,nauczycieli, rodziców uczniów) ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonejod 4 do 29 listopada 2019r.

W okresie IV kwartału 2020r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu,w ramach której prowadzony będzie nabór:

 • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu "Doskonalenie umiejętności nauczycieliprzedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresieteoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanieumiejętności myślenia matematycznego i naukowego",
 • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań,
 • rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki