Agnieszka Dąbkowska - tegoroczna absolwentka naszej szkoły, została Laureatką czwartej edycji programu AdamedSmartUP i uczestniczyła w innowacyjnym obozie naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. O udział w obozie walczyło ok. 9 tysięcy uczniów z całej Polski.

Program AdamedSmartUP jest dedykowany dla uczniów liceów zainteresowanych naukami ścisłymi. Jego głównym etapem jest dwutygodniowy obóz naukowy, odbywający się w wakacje, podczas którego 50 uczestników bierze udział w wielu wykładach oraz zajęciach praktycznych z zakresu chemii, medycyny, fizyki oraz inżynierii i robotyki. Zajęcia prowadzą tam naukowcy współpracujący z Fundacją Grupy Adamed oraz pracownicy naukowych SGGW.

 

Oto refleksje Agnieszki na temat tego wydarzenia:

Czytaj więcej...

Społeczność szkolna miała przyjemność uczestniczyć 18 września 2018r. w koncercie pieśni patriotycznych przygotowanych, zagranych i zaśpiewanych przez zespół Lazarki z Elbląga. O wyjątkowości koncertu świadczy wyjątkowość samego zespołu, którego tworzą podopieczni Lazarusa - Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza wraz z opiekunami.

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo!

Podaję obowiązujące nas WAŻNE TERMINY, w związku z egzaminem gimnazjalnym, do którego Państwa dzieci przystąpią w kwietniu 2019r:

1.Wszystkie informacje i komunikaty :

https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/

Komunikat o dostosowaniach warunków i form egzaminu: otwórz PDF

2.Do 15 października RODZICE, którzy dotąd tego nie zrobili, mają czas na dostarczenie szkole opinii, orzeczeń i innych dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

3.Zaświadczenia o stanie zdrowia- choroba przewlekła itd. od lekarza również do 15 października, chyba, że to zdarzenie losowe, nieprzewidziane, które będzie miało miejsce później- wówczas jak najszybciej

4.W listopadzie Rada Pedagogiczna zatwierdzi dostosowania warunków i form egzaminu dla Państwa dzieci

5.Do 20 listopada otrzymają Państwo informacje o dostosowaniach warunków i form egzaminu gimnazjalnego dla Państwa dziecka, które zatwierdzają Państwo własnoręcznym podpisem i przekazują szkole najpóźniej do 23 listopada

W razie pytań /wątpliwości/sytuacji nagłych/ zapraszam do kontaktu z wychowawcami i/lub pedagogiem szkolnym- poprzez Librus, osobiście lub telefonicznie nr tel. 55 625 88 86

Małgorzata Głowacka- Lulewicz

 

Kiermasz podręczników szkolnych, jak co roku, okazał się być imprezą wielce pożądaną. Świadczą o tym tłumy kupujących i sprzedających książki w auli szkolnej. Początek września, to dla naszych tegorocznych absolwentów wciąż wakacje, więc i oni przybyli do szkoły by pohandlować i przy okazji spotkać się z nauczycielami.
Dziękujemy wszystkim za udział w kiermaszu
Bibliotekarze

Czytaj więcej...

W dniu 13.09.2018 r.(czwartek) serdecznie zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie z dyrekcją, wychowawcami oraz pracownikami szkoły, według następującego harmonogramu:

 

16.30 - spotkanie rodziców klas pierwszych II LO z dyrekcją szkoły w auli
od 17.00- spotkania rodziców z wychowawcami Gimnazjum nr 3 i II LO w podanych poniżej  salach
17.30- zebranie Komitetu Studniówkowego (kl.III LO) s.11
18.00- spotkanie Rady Rodziców s.14

 

serdecznie zapraszamy
Agnieszka Antoniuk-Rumak

 

Liceum:

Czytaj więcej...

Wszyscy uczniowie ZSO nr 2 tworzą samorząd uczniowski – bez wyjątku! W wyborach wybieracie swych przedstawicieli, tzw. zarząd samorządu.

To ważne, abyście wiedzieli i pamiętali o tym, że w znaczącym stopniu od was zależy, co w szkole się dzieje, jakie ma propozycje aktywności, co należy zmodyfikować, co wprowadzić i co zaproponować?


Jeśli masz pomysł, chęci i zapał do działania, zgłoś się do wyborów. Lista czeka w bibliotece do 21 września 2018r. Zapraszamy i zachęcamy !

Czytaj więcej...

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację zadania edukacyjnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020.
W sumie biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór na kwotę 15000 zł oraz blisko o pół tysiąca woluminów. Nieżle!

 

Czytaj więcej...

Wszystkich zainteresowanych kupnem i sprzedażą podręczników do liceum zapraszamy na kiermasz, który odbędzie się w auli szkolnej 10.09 i 11.09  (poniedziałek i wtorek) na długiej przerwie tj. 10.35-10.55.

 

Życzymy udanych transakcji. :-)

Na uroczystej gali rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 gościliśmy władze miasta, województwa, kuratorium oświaty i wielu innych gości zaprzyjaźnionych i współpracujących z szkołą. O oprawę muzyczną zadbali młodzi muzycy z MDK w Elblągu.

Po gorących i słonecznych wakacjach przystępujemy do intensywnej pracy. Ten rok szkolny będzie historyczny, ponieważ jest to ostatni rok istnienia Gimnazjum nr 3.

Czytaj więcej...

Informuję, że trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2018/2019  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Uczniowie spoza terenu Gminy Miasta Elbląg uczący się w Elblągu uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Podstawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe wynosi  do 30.09.2018 - 514,00 zł netto na osobę w rodzinie i od 01.10.2018 - 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018r.) lub w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ze względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą przyjmuje się, że z 1h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Do dochodu nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+ oraz programu "Dobry start".

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2018 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r.

 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga oraz sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.
(gimnazjum – gabinet
9, liceum – gabinet 13)


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki