angielska polkaKlasa dwujęzyczna. Nie taki diabeł straszny jak go malują. Co dwujęzyczność oznacza w praktyce? Wcale nie to, że musisz już na starcie być biegły w języku angielskim jak sama królowa Elżbieta II. Na początek wystarczy, że umiesz się komunikować. Lekcje języka angielskiego mają Cię dopiero przygotować do matury na poziomie dwujęzycznym, której wcale nie musisz wybrać. Zerknij, co Twoi starsi koledzy mają na ten temat do powiedzenia.

 

Marta Kuchnicka z klasy 1d mówi, że najważniejsze w nauce języka obcego jest obcowanie z nim, słuchanie oraz prowadzenie rozmów. Klasa o profilu dwujęzycznym to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pozbyć się bariery językowej. Lekcje w języku angielskim oprócz merytorycznej wiedzy z zakresu historii, WOS-u, czy geografii, niosą ze sobą również wzbogacenie słownictwa. I to wszystko w przyjaznej atmosferze.

Czytaj więcej...

Test kompetencji językowych w terminie 25.06.2020r. odbędzie się o godz. 10.00 (gabinet będzie podany przy wejściu do szkoły).

Prosimy o przyjście na egzamin ze swoimi przyborami do pisania, w maseczkach ochronnych oraz rękawicach jednorazowych.

W dniu tym DOSTARCZAMY WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W FORMIE PAPIEROWEJ podpisane we wskazanych miejscach przez kandydata i rodziców.

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że nasza szkoła znalazła się w pierwszej setce najlepszych liceów w rankingu Newsweeka. W rankingu szkół  pod uwagę brano wyniki matur, liczbę olimpijczyków, oferowane języki obce oraz wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów.

II LO zajęło 80-te miejsce wśród najlepszych liceów w Polsce i drugie miejsce w województwie.

Gratulacje dla całej Społeczności Szkolnej.

 

Czytaj więcej na www.info.elblag.pl

Kwarantanna, wirus, izolacja, higiena to słowa powtarzane wielokrotnie tej wiosny.

Kwarantanna nie tylko zaskoczyła nas, ale i zmieniła jakościowo życie wszystkich Polaków. Przeorganizowała codzienny rytm, wprowadziła nowe zasady. Szkoła rozpoczęła intensywne życie cyfrowe. Codzienny czas pracy przy komputerze wcale nie jest bez znaczenia dla zdrowia . Ale jak zachować zdrowy i aktywny tryb życia?
Uczniowie klasy IE politechnicznej pokazują, że można  realizować swoje pasje, zachowując wszelkie obostrzenia sanitarne. Wystarczy tylko chcieć…
Spod maseczek (i nie tylko) pozdrawiają : Miłosz Gonsior, Kacper Żuchowski, Igor Kłosowski, Szymon Walczyński, Nikodem Kozak.

Czytaj więcej...

Maturę 2020 zapamiętamy bardziej niż wszystkie inne.

To oczywiste. Nikt nie spodziewał się, nie przypuszczał, że egzaminy maturalne mogą nie odbyć się w maju. A jednak… W zasadzie, możemy powiedzieć, że to historyczny moment – czerwcowe matury 2020 – zapiszą się na długie lata w pamięci.

Epidemia koronawirusa, kwarantanna przed maturą, nauczanie zdalne, reżim sanitarny na egzaminach i w życiu codziennym. To wszystko będziemy wspominać. Mimo tylu niespodzianek i zaskoczeń niezmienna pozostała atmosfera egzaminów. Młodzież uśmiechnięta (ja zwykle) radosna, lekko stremowana, ale gotowa rozpocząć swój egzamin dojrzałości.

Życzymy Wam 100% wyników.
Matura w maseczkach trwa!

Czytaj więcej...

Epidemia przeszkodziła nam w corocznych spotkaniach z Ósmoklasistami.

Zapraszamy, wobec tego do obejrzenia filmu, który mamy nadzieję, zachęci Cię do wyboru naszej szkoły.

 I Ty możesz zostać Jagiellończykiem. Spełniaj ambicje i marzenia w II LO.

 

Tęsknimy do dni, kiedy wspólnie uczęszczaliśmy do szkoły i wyjeżdżaliśmy na lekcje terenowe poza nią. Klasa 2c chciałaby podzielić się wspomnieniami z pobytu na warsztatach naukowych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UW-M w Olsztynie 7.02.2020r.

Zajęcia zorganizował Wielki Przyjaciel naszej szkoły dr Grzegorz Fiedorowicz.

Uczniowie klasy 2c uczestniczyli w fantastycznych zajęciach, które prowadzili wybitni naukowcy UWM w Olsztynie. Przez 4 godziny mieli okazję przebywać w laboratoriach uniwersyteckich, korzystać z profesjonalnego sprzętu i prowadzić naukowe badania.

Czytaj więcej...

Absolwentka naszej szkoły Karolina Bychawska, która obecnie jest studentką I roku Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (...I'm so proud btw :) ) - zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą dowiedzieć się jak to jest na filologii
i nie tylko... :)

Porozmawiać z Karoliną możecie tutaj

Umówcie się na rozmowę, Karolina z chęcią odpowie na Wasze pytania związane z życiem na uczelni.

 

Joanna Rzeczkowska

English Teacher

 

TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

UWAGA: Wnioski do szkoły składamy elektronicznie, natomiast wersję papierową wniosku należy złożyć w czasie uzupełniania wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej tj. w dniach 26.06-.10.07.2020r. (dotyczy również klasy dwujęzycznej).

 

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) –

do 10 lipca 2020 r. (piątek)

2.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w II LO w Elblągu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) –

do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 (poniedziałek)

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r. (piątek) –

10 lipca 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu sprawdzianu kompetencji językowych

do 12 czerwca 2020 r.

3.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

I TERMIN
25 czerwca 2020r.

II TERMIN
08 lipca 2020r.

4.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

I TERMIN
do 9 lipca 2020 r.

II TERMIN
do
31 lipca 2020 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

od 31 lipca 2020r. (piątek)
do 4 sierpnia 2020r. (wtorek) godz. 15.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 4 sierpnia 2020r. (wtorek)

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020r. (wtorek)

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

do 12 sierpnia 2020 r.

(środa)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w II LO w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do II LO).

od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) –

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (wtorek)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO w Elblągu

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 (środa)

 

Terminy czynności w postępowaniu do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na rok szkolny 2020/2021 są zgodne z Terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych,
o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszonymi na podstawie § 11b ust. 2
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm)

*Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)