Wybory do Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 2  już w czwartek 29 września 2016r. To ważne dla uczniowskiej społeczności wydarzenie.  Do zarządu liceum wejdą cztery osoby a do gimnazjum trzy. Wybierz swego faworyta. Oto ich notki wyborcze:

Czytaj więcej...

W tym roku szkolnym mija kadencja aż siedmiu  członkom Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 2.
Wybierać będziecie:
do gimnazjum - trzy osoby
do liceum - cztery osoby

Zapraszamy do składania swoich kandydatur.

 

Oto harmonogram wyborów:

do 20 września - zgłoszenie kandydatury w bibliotece szkolnej
20-28 września - kampania wyborcza w szkole ( plakaty, strona www szkoły,  tablica ogłoszeń w dzienniku elektronicznym Librus, wizyty w klasach itd.)
29 września - wybory do SU
30 września - ogłoszenie wyników wyborów

 

Zapraszamy do wspólnego działania!

 

Szczegóły: Karol Ledwosiński 3d gim i Zofia Szawara 3f gim

 

Edyta Andruszewska

opiekun SU

Informuję, że trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2016/2017  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 514,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 634,00 zł netto dla ucznia pełnoletniego prowadzącego oddzielne gospodarstwo.

Do dochodu nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2016 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2016 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.

 Wnioski można pobrać:

-  w gabinecie pedagoga

-  w sekretariacie szkoły

         -  z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.
(gimnazjum – gabinet
9, liceum – gabinet 13)

Kiermasz podręczników dla gimnazjum i liceum odbędzie się 6 i 7 września 2016r. w auli szkolnej na długiej przerwie (10.35-10.55). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki